Ενδοσχολική Επιμορφωτική Συνάντηση (Erasmus+)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του 11ου Δ.Σ. Δράμας, του 14ου Δ.Σ. Δράμας, του Δ.Σ. Ξηροποτάμου, του Δ.Σ. Βώλακα, του Δ.Σ. Αργυρούπολης-Σιταγρών σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Τεχνικές δραματοποίησης: ανάπτυξη της αυτοέκφρασης, της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές – οι εμπειρίες από πρόγραμμα ΚΑ1 Erasmus+» (το θέμα σχετίζεται με την επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε […]