Αγαπημένοι διάσημοι – Δ2 δημοτικού

Οι μαθητές της Δ2 τάξης χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα microsoft office powerpoint κι έφτιαξαν μια παρουσίαση με τους αγαπημένους τους διάσημους.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγαπημένοι Διάσημοι