Τα διδακτικά βιβλία στο σχολείο 2019-2020

Το πρόγραμμα «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα τον μήνα» συνεχίζεται και τη νέα σχολική χρονιά, 2019-2020.

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα σε παλαιότερη ανακοίνωση

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

Αφήνουμε τα διδακτικά βιβλία στο σχολείο!

Παρασκευή 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2019

Παρασκευή 11 και 18 Οκτωβρίου 2019

Παρασκευή 8 και 22 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 6 και 13 Δεκεμβρίου 2019

Παρασκευή 17 και 24 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή 7 και 21 Φεβρουαρίου 2020

Παρασκευή  13 και 27 Μαρτίου 2020

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Παρασκευή 8 και 22 Μαΐου 2020

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Εκτύπωση χρονοδιαγράμματος