Τα διδακτικά βιβλία στο σχολείο

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση,  με Αριθ. Πρωτ. 217785 /Δ1/18-12-2018 με θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα τον μήνα» το ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, αναπροσαρμόζει τη δράση: «Η τσάντα στο σχολείο». Πιο συγκεκριμένα: η δράση υλοποιείται τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους και η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Ως εκ τούτου δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης.  Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας. Σημειώνεται τέλος, ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.”

Το σχολείο μας, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων συμμετέχει στο πρόγραμμα «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα τον μήνα». Σκοπός του εγχειρήματος είναι να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος οικογενειακός χρόνος προς όφελος των παιδιών. 

Ευκαιρία για σας, να σχεδιάσετε βόλτες, κουβέντα, διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων, περιπάτους στη φύση, ενασχόληση με αντικείμενα που φέρνουν ηρεμία και χαμόγελα. 

Στόχος για μας, να δώσουμε εξωτερικά κίνητρα στους μαθητές μας για μεγαλύτερη  δική τους όρεξη και συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής μελέτης.  

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

 

Αφήνουμε τα διδακτικά βιβλία στο σχολείο!

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Παρασκευή 12 και 26 Οκτωβρίου 2018

Παρασκευή 9 και 23 Νοεμβρίου 2018

Παρασκευή 7 και 14 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή 18 και 25 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή 8 και 22 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή  15 και 29 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 5 και 12 Απριλίου 2019

Παρασκευή 10 και 24 Μαΐου 2019

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

 

Δείτε την επιστολή