Σταυρόλεξο με ζώα και φυτά – Ε Δημοτικού

Τα παιδιά της Ε τάξης χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα hot potatoes κι έφτιαξαν ένα σταυρόλεξο με θέμα τα ζώα και τα φυτά. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το εκτυπώσετε και να το λύσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΕ ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ