Καλοκαιρινό σταυρόλεξο – Δ1 Δημοτικού

Τα παιδιά της Δ1 τάξης χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα hot potatoes κι έφτιαξαν ένα καλοκαιρινό σταυρόλεξο. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το εκτυπώσετε και να το λύσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Δ1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ