Πείραμα του Ερατοσθένη

Στις 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12: 30 ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο προαύλιο χώρο του 11ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας η δράση: «Το πείραμα του Ερατοσθένη», από τους μαθητές της ΣΤ1 και Στ2 τάξης. Σκοπός του πειράματος ήταν ο υπολογισμός της περιμέτρου και της ακτίνας της Γης.