Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Connect

Ένα από τα προγράμματα που πραγματοποίησε η Δ΄ τάξη φέτος, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,  είναι το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Connect.  Τα πρώτα μας βήματα για να πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμα ήταν να υπογράψουμε σύμφωνο συνεργασίας και να συμπληρώσουμε μία συγκεκριμένη φόρμα.  Στη συνέχεια επιλέξαμε το θέμα που θέλαμε να ασχοληθούμε,  μεταξύ πολλών θεμάτων αναρτημένων σε μια πλατφόρμα. Η τάξη μας επέλεξε το θέμα “Ανακαλύπτοντας το φυσικό πλούτο του τόπου μου: αειφόρες περιβαλλοντικές και μυθολογικές διαδρομές, σπήλαιο Αγγίτη”. Με τη βοήθεια του καθοδηγητή του θέματος, μία εκπαιδευτικό  από την Κρήτη, αλλά και του υπεύθυνου του προγράμματος ολοκληρώσαμε και τα τρία βήματα “νοιάζομαι, μαθαίνω, δρω”  που αφορούσαν το σπήλαιο του ποταμού Αγγίτη.  Τα παιδιά, με τη συμβολή των φυσικών επιστημών,  παρατήρησαν, στοχάστηκαν, σύγκριναν, ερεύνησαν και πειραματίστηκαν  με δημιουργικό τρόπο.

Όλο το πρόγραμμα έγινε με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών της τάξης, του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, καθώς και του εκπαιδευτικού της πληροφορικής.

Σπήλαιο Μααρά
Κατασκευή επιτραπέζιου – Το σαλιγκάρι του Μααρά
πείραμα δημιουργίας σταλακτίτη
κατασκευή επιτραπέζιου