Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη για το σχ. έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ.6/15012/Δ1/9-2-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2023-2024 θα γίνονται από 1 έως και 20 Μαρτίου 2023.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου και σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Φ.6/31859/Δ1/20-3-2023, οι εγγραφές στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Φέτος στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς να συμπληρώσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής  σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του Σχολείου (τηλ. 2521036157) από τις 9.00 έως τις 13.00 κατά τις ημέρες των εγγραφών .