Όλοι μιλάμε Ελληνικά!

Κείμενο με αφορμή την 9η Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Είναι η Ελληνική, μητέρα γλώσσα όλων των γλωσσών; (Τμήμα Ε’2)
Μαθαίνουμε αγγλικά μιλώντας ελληνικά! (Τάξη Α’)