Σεμινάρια Δεξιοτήτων «Σεισμός, σεισμός…»

Στα μέσα του Φεβρουαρίου, το τμήμα της Β’ τάξης με τη δασκάλα τους, Παπαμαρίνου Αναστασία, ολοκλήρωσε τον β’ θεματικό κύκλο των εργαστηρίων δεξιοτήτων «Φροντίζω το περιβάλλον» με την υποθεματική Φυσικές καταστροφές – Πολιτική προστασία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν τα φαινόμενα του σεισμού, αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητά του και την ευθύνη που έχουν σαν ενεργοί πολίτες όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτού. Επίσης μάθανε τους μύθους για τον σεισμό και τα μέρη από τα οποία αποτελείται το εσωτερικό της γης. Καλλιέργησαν τη δημιουργικότητά τους, επικοινώνησαν μεταξύ τους με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, την αυτομέριμνα, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία τους, γνώρισαν και ανέπτυξαν τρόπους επίλυσης προβλημάτων και ενίσχυσαν σημαντικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.