Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη για το σχ. έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ.6/18474/Δ1/18-2-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνονται από 1 έως και 20 Μαρτίου 2022.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου και σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Φ.6/31399/Δ1/18-3-2022, οι εγγραφές στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Φέτος στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς να συμπληρώσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής  σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Εξαιτίας της πανδημίας και για αποφυγή του συγχρωτισμού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση στο τηλ. 2521036157 από τις 8.00 έως τις 14.00 κατά τις ημέρες των εγγραφών .