Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ενημερώνει ότι οι εγγραφές των μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2019-20 αρχίζουν τη Δευτέρα  6 Μαΐου και λήγουν τη Δευτέρα  20 Μαΐου 2019.

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια της πρώτης ηλικίας (που γεννήθηκαν το έτος 2014) για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ακολουθεί η εγγραφή των νηπίων της δεύτερης ηλικίας (που γεννήθηκαν το έτος 2015) για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική.

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2013).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:


ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ – ΠΡΟΝΗΠΙΑ – Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
• Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού[1] (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο – νηπιαγωγείο)
• Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
• Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
• Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας[2] ( λ.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με συμβαλλόμενο κάποιον από τους γονείς ή τον ορισμένο ως κηδεμόνα παραλαβής του παιδιού) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση


 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ – ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  Α΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
• Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει

την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση

και αποχώρηση του νηπίου.

•Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

(Η Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου/ Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου θα διαβιβασθεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή).


Για να εγγραφεί μαθητής, που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, στην Α΄ Δημοτικού, θα πρέπει να γίνει δεκτή από το Διευθυντή Α΄/θμιας Εκπ/σης σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης, διαφορετικά αν δε γίνει αποδεκτή η αίτηση, εγγράφεται στο νηπιαγωγείο.

Τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς των Μονάδων Υγείας (τηλεφων. ραντεβού στο 14784) και στους συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς με τον Οργανισμό για δωρεάν εξέταση και χορήγηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας.

Τα νηπιαγωγεία θα δεχθούν όλες τις αιτήσεις εγγραφής νηπίων και προνηπίων.

Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν  με ολοήμερο πρόγραμμα.

Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

                                                                            Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                             Πασχαλίδης Νικόλαος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  : 25210 36157                                                     

[1] Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτηση του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης

[2] Μόνο για τους μαθητές – νήπια  που κατοικούν σε Δήμους, όπου λειτουργούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες και υφίστανται περιοχές εγγραφής

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ