Έρευνα για τα παιδικά ατυχήματα

Με αφορμή την ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας για τα ατυχήματα και στην αντίστοιχη των γραφικών απεικονίσεων στα Μαθηματικά, οι μαθητές της Στ1 τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείο Δράμας διεξήγαγαν έρευνα σχετική με τα ατυχήματα που συμβαίνουν εντός, αλλά και εκτός, του σχολικού χώρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους μαθητές που φοιτούν στις Γ’, Δ’, Ε’ […]

Πείραμα του Ερατοσθένη

Στις 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12: 30 ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο προαύλιο χώρο του 11ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας η δράση: «Το πείραμα του Ερατοσθένη», από τους μαθητές της ΣΤ1 και Στ2 τάξης. Σκοπός του πειράματος ήταν ο υπολογισμός της περιμέτρου και της ακτίνας της Γης.

Σπονδή Στη Φιλία

Το έργο «Σπονδή στη Φιλία» δημιουργήθηκε από τους μαθητές της έκτης τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους. Η ιδέα του σεναρίου της ταινίας, η οποία βασίστηκε στην πρωτοβουλία των μαθητών της τάξης, αναφέρεται στις αψιμαχίες και στη φιλία ενός Σύριου πρόσφυγα με τους συμμαθητές του. […]