Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2023 – 2024

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.00–08.00

 

08.00–08.15

60′

 

15′

Πρωινή ζώνη (προαιρετική)

 

Υποδοχή μαθητών

08.15–09.40

85′

1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45′ – 2η διδακτική ώρα 40′)

09.40–10.00

20′

Διάλειμμα

10.00–11.30

90′

2η διδακτική περίοδος (3η διδακτική ώρα 45′ – 4η διδακτική ώρα 45′)

11.30–11.45

15′

Διάλειμμα

11.45–12.25

40′

5η διδακτική ώρα

12.25–12.35

10′

Διάλειμμα

12.35–13.15

40′

6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος

 

13.15–13.20

5′

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13.20–14.00

40′

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Σίτιση – Χαλάρωση)

14.00–14.15

15′

Διάλειμμα

14.15–15.00

45′

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Μελέτη – Προετοιμασία)

15.00–15.15

15′

Διάλειμμα

15.15–16.00

45′

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)