Σταυρόλεξο με ζώα και φυτά – Ε Δημοτικού

서든 어택

Τα παιδιά της Ε τάξης χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα hot potatoes κι έφτιαξαν ένα σταυρόλεξο με θέμα τα ζώα και τα φυτά Canon utility. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το εκτυπώσετε και να το λύσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΕ ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ

[embeddoc url=”http://11dim-dramas.dra.sch.gr/wp-content/uploads/2018/06/ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ-ΜΕ-ΖΩΑ-ΚΑΙ-ΦΥΤΑ.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Download the playful Kiss Yild

Post Author: admin