Ωρολόγιο Πρόγραμμα

xf-adsk2017_x64.exe 다운로드

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2020 – 2021

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

07.00–08.00

 

08.00–08.15

60′

 

15′

Πρωινή ζώνη (προαιρετική)

 

Υποδοχή μαθητών

08.15–09.40

85′

1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45′ – 2η διδακτική ώρα 40′)

09.40–10.00

20′

Διάλειμμα

10.00–11.30

90′

2η διδακτική περίοδος (3η διδακτική ώρα 45′ – 4η διδακτική ώρα 45′)

11.30–11.45

15′

Διάλειμμα

11.45–12.25

40′

5η διδακτική ώρα

12.25–12.35

10′

Διάλειμμα

12.35–13.15

40′

6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος

 

13.15–13.20

5′

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13.20–14.00

40′

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Σίτιση – Χαλάρωση)

14.00–14.15

15′

Διάλειμμα

14.15–15.00

45′

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Μελέτη – Προετοιμασία)

15.00–15.15

15′

Διάλειμμα

15.15–16.00

45′

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

우리들의 이야기 아쿠아맨 무료 핀터레스트 이미지 전체 albamon resume